ตัวอย่างการออกรายงานยอดขายรายปีแบบกราฟแท่ง php+mysqli+database+Chart.js

ภาพตัวอย่าง

charts devbanban.com

 

Example Data

 

Example Code PHP

 

อย่าลืมเอาไปพัฒนาต่อนะครับ  devbanban.com 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,263 times, 21 visits today)