ก่อนจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นภาษา PHP และมีการเชื่อมต่อกับ Database ก่อนอื่นเราต้องออกแบบและสร้าง database ก่อนนะครับ ผมจะยกตัวอย่าง ให้สร้าง database ชื่อ myweb และมีตารางชื่อ tb_member

 

หรือตารางที่เก็บข้อมูลของสมาชิกภายในเว็บไซต์  (สร้าง copy code sql ไปวางใน phpmyadmin ได้เลยครับ)

ในตารางจะมีการเก็บฟิลด์ ไอดีสมาชิก, ชื่อ-สกุล, username, password, email, และวันที่สมัครสมาชิกนะครับ

โครงสร้างของตารางจะได้ดังนี้นะครับ  

Screen Shot 2558-05-20 at 08.25.06

และในหัวข้อต่อไปเราจะเริ่มจัดการโฟลเดอร์ต่างๆ และสร้างไฟล์ที่เชื่อมต่อกับ database กันนะครับมีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,254 times, 5 visits today)