workshop แนะนำการปรับความเร็วหรือระยะห่างในการแสดงสไลด์แต่ละสไลด์แบบง่ายๆ  สไตล์ devbanban.com

เราจะแทรก code เข้าไปดังนี้

1000 คิดง่ายๆก็คือประมาณ 1 วินาทีนั้นเอง

ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้ช้ากว่านี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นครับ เช่น 3000 = 3 วิ   หรือ 5000 = 5 วิ  เป็นต้น

เปลี่ยนในบรรทัดที่ 24 นะครับ 

คลิปสอน

 

code

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 3,241 times, 4 visits today)