ระบบคลังข้อมูลวิจัย

ระบบคลังข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัย........

ชื่อบทความ : วิทยานิพนธ์ : ต้นแบบระบบฐานข้อมูลเอกสารวิจัย

สาขาบทความ : เทคโนโลยี

บทคัดย่อ
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ผู้แต่ง : พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี

ผู้แต่ง(ร่วม)

ปีที่เผยแพร่ : 2563

ได้รับการสนับสนุน/ต้นสังกัด : มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดเก็บ : คณะเทคโนโลยี

ไฟล์ .pdf : เปิดไฟล์บทความ

จำนวนการอ่าน 283 ครั้ง