เช่ารถยนต์ราคาถูก กทม.


เช่ารถยนต์ราคาถูก กทม.

Home / Rent Detail
Image

รายละเอียดการเช่ารถ

bmw series 5

ค่าเช่า 20,000.00 บาท/วัน
กระเป๋า: 3
ประตู: 4
โดยสาร: 4

หลักประกัน 10,000 บาท
สิ่งที่จะได้เมื่อตอนรับรถ น้ำมันเต็มถัง
อื่นๆ....

วิธีการเช่ารถ

  1. วิธีการเช่ารถ
  2. วิธีการเช่ารถ
  3. วิธีการเช่ารถ
  4. วิธีการเช่ารถ
  5. วิธีการเช่ารถ

ช่องทางการชำระเงิน

  1. เงินสด
  2. บัตรเครดิต
  3. QRCODE

 


Contact Info