สวัสดีครับ ในบทความนี้จะขอแนะนำ JsBarcode :  Easy to use, yet powerful barcode generator for the web ซึ่งเป็น JS Library ที่ใช้ในการสร้างบาร์โค้ดออกมาเพื่อใช้งานในระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการยิงบาร์โค้ดเพื่อนำเข้าข้อมูล เช่น ระบบห้องสมุด และ ระบบ POS (Point of Sale) เป็นต้น (more…)
more...