สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมขอแนะนำ ระบบแจ้งซ่อม พัฒนาจาก CodeIgniter Web Framework ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เทมเพลตใช้ AdminLTE v2 รองรับการทำงาน - ตัวระบบสามารถนำไปใช้งานจริงได้ และเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ (more…)
more...