ตัวอย่างโปรเจค Validate Form PHP ใช้สำหรับไว้ตรวจเช็คค่าว่างของการกรอกข้อมูลในฟอร์ม โดยถ้าไม่มีข้อมูลใน Input นั้น จะมีข้อความแสดงข้อมผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างโปรเจค

ถ้าไม่มีการเพิ่มข้อมูลระบบจะทำงานดังนี้ครับ

 

cats

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,377 times, 3 visits today)