Free Template 17 : Form Add product, ฟอร์มเพิ่มสินค้า html+bootstrap

รูปแบบการออกแบบก็เน้นง่ายๆ ปรับแต่งได้สะดวก   ในฟอร์มนี้จะใช้ตารางจัดเลย์เอาท์นะครับ และใช้ bootstrap เพียงเล็กน้อยให้มีความเรียบร้อยมากขึ้น มีช่องให้กรอกข้อมูลมากขึ้น  (ดังภาพ)  *อีกหนึ่งฟอร์มเพิ่มสินที่น่าใช้ คลิก…

design ของฟอร์ม 

 

Code 

 

อย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้นะครับ ^_^ 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 4,841 times, 39 visits today)