ตัวอย่างการสร้างโฟลเดอร์และไฟล์อัตโนมัติ php, mkdir fwrite php มีประโยชน์ในกรณีเราต้องการให้สมาชิกแต่ละคนเก็บไฟล์ต่างๆที่เป็นของตัวเอง ในโฟลเดอร์ของตัวเองเท่านั้น  พูดง่ายก็คือเราแยกโฟลเดอร์ให้แต่ละกันนั้นแหละครับ  และยังมีการสร้างไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ด้วย ในตัวอย่างผมจะพาสร้างไฟล์   เพื่อป้องกันการเข้าถึงไฟล์ในโฟลเดอร์ทั้งหมด  และเขียน javasctript เข้าไปใน ด้วย  ดูใน ตย.3 นะครับ  (more…)
more...