แนะนำการทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลคล้ายๆกับ Ms Word ด้วย CKEDITOR แบบ FULL  ที่จะช่วยให้เราจัดรูปแบบข้อความได้หลากหลายวิธีมากขึ้น ตย.ดังภาพ code ตย. ดาวน์โหลด ckeditor  
more...