ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

พัฒนาด้วยภาษา php, sql, html, css, javascript, jquery, ajax, database

http://dit.dru.ac.th/home/004/page/training.php

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบเพิ่มข้อมูลฝึกงาน
  • ระบบจัดการสถานะ
  • ระบบออกเอกสาร
  • ระบบอัพโหลดเอกสาร
  • ระบบรายงาน

 

 

บริการต่างๆ ของ devbanban.com   Click…….

คอร์สเรียน  Click…… 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 695 times, 5 visits today)

Related posts:

เรียกข้อมูลจาก database มาแสดง, show data from database mysql, query
upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP
การเข้ารหัสแบบ MD5 PHP
Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]
Upload file เข้าไปในฐานข้อมูล และเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ PHP
ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
Free Template 05 Form Login + code ตัวอย่าง
WEB.20 โปรแกรมแก้ไขไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป DW+ php + database
WEB.26 ระบบ Login แยก Admin, Member [php, dreamweaver, bootstrap]
Free Template 17 : Form Add product, ฟอร์มเพิ่มสินค้า html+bootstrap