ใน workshop นี้จะสอนใช้ bootstrap class modal, ทำ popup หน้าเว็บ เพื่อประหยัดหน้าเว็บโดยไม่ต้องกระโดดไปหน้าใหม่   หน้า login จะ popup ออกมาให้เราสามารถ login ได้เลย    ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเช่น popup ฟอร์มเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ฟอร์มส่งเมล์ ฯลฯ 

YouTube Preview Image

 

code

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 6,568 times, 42 visits today)

Related posts:

bootstrap.2 Responsive web เบื้องต้น, basic bootstrap
สอนสร้างเว็บไซต์ฟรี, สอนใช้งาน Bootstrap
Bootstrap .5 Bootstrap Image class
Bootstrap.13 การเปลี่ยนสี Theme Bootstrap, เปลี่ยนสี Navbar อย่างง่ายๆ
WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า (product detail) DW+ php + database
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning
แจก code + database WEB 1-25
Bootstrap.17 : Bootstrap ทำ slide หน้าเว็บแบบมีปุ่มคลิกบนรูปภาพ
Free Template 11 ฟอร์มเพิ่มข่าว Bootstrap + CKEditor + FREE CODE
Free Template 12 ฟอร์มวันที่และเวลา Bootstrap + HTML 5 + FREE CODE