ใน workshop นี้จะแนะนำวิธีการใช้  if elseif  else แบบง่ายๆ  ใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า PHP  เพื่อเป็นแนวทางให้นักพัฒนามือใหม่ได้รู้กระบวนการใช้ if ในงานจริงๆนะครับ และอย่าลืมเอาไปต่อยอดนะครับ…

 

การทำงานของโปรแกรมก็ไม่มีอะไรยากครับ  เราแค่เขียน if elesif else เพื่อเทียบสถานะที่เปลียนไปในการขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและแสดงข้อความที่ต้องการออกมา    มาดูตัวอย่าง code กันครับ

**ลองเปลี่ยนสถานะในบรรทัดที่ 4 ดูนะครับ เปลี่ยนได้จาก 1-4 นะครับ

 

ลอง copy code ไป run และเปลียนสถานะดูนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมนำไปต่อยอดนะครับ

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 3,632 times, 65 visits today)

Related posts:

เริ่มสร้าง Database กันเถอะ
upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP
เช็คความแข็งแรงของ password PHP
รวมวีดีโอ Workshop PHP+Databases+Bootstrap+Dreamweaver
WE.13 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกงานฯ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
WEB.17 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu Dreamweaver + php + database
WEB.23 โปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก (index) DW+ php + database
WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า (product detail) DW+ php + database
php หาวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของเดือน, First day of this month PHP