วีดีโอแนะนำการใช้ image class จาก bootstrap เพื่อทำให้ภาพบนเว็บไซต์ของเราดูหรูขึ้นมาอีกแบบ ประกอบด้วย 4 class คือ 1. img-responsive 2. img-rounded 3. img-circle 4. img-thumbnail

YouTube Preview Image

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 862 times, 10 visits today)

Related posts:

อีกหนึ่งช่องทางในการติดตาม Devbanban ที่ Youtube channel
bootstrap.7 สอนใช้งาน bootstrap3 ฟรี, Boostrap Class Visible & Hidden
Bootstrap.8 สอนใช้ Free Bootstrap Template, Free Template, Free Boostrap Te...
Bootstrap .9 สอนใช้ Bootstrap : List Group, สร้างเมนูสวยๆจาก Bootstrap
แจกสคริป Bootstrap modal pop-up แบบกำหนดเวลาแสดงหลังจากโหลดหน้าเว็บแล้ว
Free Template 05 Form Login + code ตัวอย่าง
Bootstrap.14 ประยุกต์ใช้ progress bar Bootstrap ทำ Portfolio
Bootstrap.16 Navbar menu automatically drop down on hover over
Bootstrap.20 : Bootstrap ปรับความเร็วในการแสดงสไลด์ Carousel Interval
Free Template 12 ฟอร์มวันที่และเวลา Bootstrap + HTML 5 + FREE CODE