ตัวอย่างโปรเจค Validate Form PHP ใช้สำหรับไว้ตรวจเช็คค่าว่างของการกรอกข้อมูลในฟอร์ม โดยถ้าไม่มีข้อมูลใน Input นั้น จะมีข้อความแสดงข้อมผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างโปรเจค

ถ้าไม่มีการเพิ่มข้อมูลระบบจะทำงานดังนี้ครับ

 

cats

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,551 times, 11 visits today)

Related posts:

แสดงข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง PHP
เช็คข้อมูล กรณีไม่มีข้อมูลใน database PHP
แจกระบบตะกร้าสินค้า php, Cart php + mysqli, ตะกร้าสินค้า php, ตัดสต๊อกสินค้...
ระบบ Login-Logout โดยตรวจสอบ Admin และ Member พร้อม code [PHP + MD5+MySqli...
WEB.6 โปรแกรมแสดงข้อมูลจาก database แบบมีการแบ่งหน้าและแสดงผลรวมของข้อมูล[d...
WEB.23 โปรแกรมแสดงสินค้าหน้าแรก (index) DW+ php + database
Free Template 10 ฟอร์มสมัครสมาชิก + code ตัวอย่าง 2
ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว
Data Tables Server-side processing Example [php]