workshop การใช้ if, if else, if else if อย่างง่ายๆ ตามสไตล์ของ devbanban.com เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไปนะครับ  มาเริ่มกันเลยครับ…… 

  1. การใช้ IF อย่างง่ายเพื่อเปรียบเทียบตัวแปร 2 ตัว

ผลการทำงาน คือ “100 มีค่าน้อยกว่า 1000. นะจ๊ะ”

2. การใช้ if else อย่างง่าย

ผลการทำงาน คือ “ฉันชอบ Apple”

3. การใช้ if else if อย่างง่าย

ผลการทำงานคือ “ไม่ชอบทั้งสองยี่ห้อ.”

 

ทั้งสาม Workshop ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น  เพราะฉนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับ  ^_^

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 665 times, 4 visits today)

Related posts:

เริ่มสร้าง Database กันเถอะ
ซ่อนคำหยาบ php
แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีค่าว่าง PHP
เช็คข้อมูล กรณีไม่มีข้อมูลใน database PHP
แจกระบบตะกร้าสินค้า php, Cart php + mysqli, ตะกร้าสินค้า php, ตัดสต๊อกสินค้...
ทดลองสร้างกราฟง่ายๆ จาก highcharts
php, comma, array, rtrime, implode, ตัดคอมม่า php
ตย. กราฟ+php+mysqli+json, fusioncharts+php+mysqli
Free Template 20 :ตัวอย่างฟอร์มอัพโหลดภาพและแสดงภาพก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล
Data Tables Server-side processing Example [php]