ใน workshop นี้จะแนะนำ code ไว้สำหรับเช็คการบันทึกข้อมูลซ้ำ  สามารถนำไปพัฒนาระบบลงทะเบียนได้ต่อนะครับ เหตุการณ์อย่างเช่น กรณีมีการลงทะเบียนไปแล้วแต่อาจจำไม่ได้ว่าลงทะเบียนไปหรือยัง หากมีการมาสแกนบาร์โค๊ดหรือลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบก็จะแจ้งเตือน อย่างเช่น “รายชื่อลงทะเบียนไปแล้วครับ!!!” หรือ “ข้อมูลซ้ำ!!!” เป็นต้น

ใน  workshop นี้จะไม่มีหน้าฟอร์มนะครับ ซึ่งน่าจะพัฒนาเองได้ ซึ่งสามารถดูได้จาก workshop ก่อนหน้านี้และนำมาประยุกต์ใช้นะครับ  แล้ว  action มาที่ไฟล์นี้

ตัวอย่าง code   save.php

 

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 7,273 times, 74 visits today)

Related posts:

Insert ข้อมูลแบบ Array, Multiple insert record php
ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณส่วนลดอย่างง่าย php
เช็คความแข็งแรงของ password PHP
การใช้ if, if else, if else if อย่างง่าย PHP
Upload file เข้าไปในฐานข้อมูล และเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ PHP
ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning
ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว
คำนวณเงินกู้-จำนวนงวด-กำหนดชำระแต่ละงวด php, php เพิ่มทีละ 1 เดือน, get dat...