php_devbanbanใน workshop นี้จะแนะนำ code ไว้สำหรับเช็คข้อมูลในฐานข้อมูล ในกรณีที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลจะต้องมี alert แจ้ง   workshop นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบลงทะเบียนต่างๆ เหตุการณ์เมื่อนำ code ไปใช้งาน เช่น  กรณีจัดทำระบบลงทะเบียนเข้าอบรมของ พนง. ขององค์กร ซึ่งทุกคนจะมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว  แต่มีบางคนที่ยังไม่มีในฐานข้อมูลพอคีย์รหัสพนง. เข้าไประบบจะต้องมีการแจ้งว่า “ยังไมมีข้อมูลในระบบ”  และกระโดดไปหน้าสมัครสมาชิกใหม่ เป็นต้น ส่วนคนที่ข้อมูลอยู่แล้วก็จะสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

  • ตัวอย่าง code จะไม่มีหน้าฟอร์มรับข้อมูลนะครับ สามารถไปดู workshop ก่อนหน้าได้นะครับ

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 8,385 times, 48 visits today)