ใน workshop นี้จะขอแจก  workshop เช็คความแข็งแรงของ password  ให้ไปพัฒนาต่อนะครับ  โดยจะใช้ JQuery เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการให้ทำทำงานง่ายขึ้น  เขียน Code น้อยขึ้น…

 

เริ่มต้นด้วยหน้าฟอร์มเช็ค password จะใช้ html ทำงานร่วมกัน JQuery

ไฟล์ Script ที่ใช้เช็คความแข็งแรงของ Password  โดยเช็คตามรูปที่ได้กำหนดไปใน code

ต่อด้วยไฟล์ CSS ที่ไว้จัดหน้าตาของโปรแกรมให้มีความสวยงาม  สามารถไปพัฒนาต่อได้นะครับ

ผลการทำงาน

Screen Shot 2558-09-21 at 09.52.05

 

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 981 times, 12 visits today)

Related posts:

สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases
การใช้ Json PHP
รับสอนพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (ถูกม๊ากกกก)
แจกสคริป Bootstrap modal pop-up แบบกำหนดเวลาแสดงหลังจากโหลดหน้าเว็บแล้ว
WE.13 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
แจก Script ตรวจสอบ Browser และชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ [PHP]
WEB.17 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu Dreamweaver + php + database
WEB.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database
WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว