ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงวันที่ภาษาไทย โดยสร้าง function ขึ้นมาใช้งาน ใช้หลักการง่ายๆ   ลองนำ code ไป run ดูได้เลยครับ  …

การแสดงผลจะแสดงวันที่ปัจจุบันของ Server ที่ใช้งาน ตัวอย่าง   :   วันศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 3,019 times, 30 visits today)

Related posts:

รวมวีดีโอ Workshop PHP+Databases+Bootstrap+Dreamweaver
WE.14 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2และป้องกันการสมัครสมาชิกซ้ำ Dreamweaver + p...
ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
WEB.17 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu Dreamweaver + php + database
WEB.20 โปรแกรมแก้ไขไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป DW+ php + database
WE.21 โปรแกรมเพิ่มสินค้า+อัพโหลดภาพสินค้า DW+ php + database
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 2 Cancel Cart
สอนทำเว็บ PHP+DW+DATABASE+BOOTSTRAP 15 ชม. 5,000 บาท, ผ่าน TeamViewer
คำนวณเงินกู้-จำนวนงวด-กำหนดชำระแต่ละงวด php, php เพิ่มทีละ 1 เดือน, get dat...
ตย. กราฟ+php+mysqli+json, fusioncharts+php+mysqli