หลังจากเราได้สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและเก็บข้อมูลลงใน database แล้ว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อมาคือการเรียกข้อมูลจากdatabase มาแสดง โดยใช้คำสั่ง SELECT * FROM  จากตารางใน database ที่เราจะเรียกมาแสดงนะครับ  ในขั้นตอนนี้ไฟล์ที่ขาดไม่ได้เลยคือไฟล์ connection.php ซึ่งเราจะต้อง include  มาใช้งานเช่นเดียวกันกับไฟล์บันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงใน database เพราะเป็นไฟล์ที่ไว้เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับ  มาเริ่มกันเลย…..

ไฟล์เริ่มต้น  connection.php

ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง showmember.php 

ในหน้านี้เราจะเรียกข้อมูลจากตาราง tb_member มาแสดงทั้งหมด  $query = “SELECT * FROM tb_member

โดยกำหนดให้เรียกลำดับจากฟิลด์ member_id  (น้อยไปมาก) ORDER BY member_id  asc  หรือต้องการให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยเราสามารถเปลี่ยนจาก asc เป็น desc

จากนั้นให้ทดลอง run  ไฟล์นี้ดูนะครับก็จะแสดงข้อมูลที่เราได้สมัครสมาชิกออกมา ดังภาพ

Screen Shot 2558-05-29 at 08.10.56

ในขั้นตอนต่อไปเราจะมาทดลองทำฟอร์มแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูลกันนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้บนเว็บไซต์ devbanban.com นะครับ

 

 

 

 

 มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 21,291 times, 541 visits today)

Related posts:

เริ่มสร้าง Database กันเถอะ
สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases
ป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำ PHP
WEB.5 โปรแกรมแสดงข้อมูลจาก database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devbanban.c...
WEB.7 โปรแกรมแก้ไขข้อมูลจาก database อย่างง่ายๆ ด้วย dreamweaver + bootstra...
WEB.9 ระบบ Login, Logout, กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน Dreamweaver+php[devbanba...
ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกงานฯ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
WEB.18 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu [นำข้อมูลจาก DB มาแสดงใน List/Menu]...
WEB.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database
php หาวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของเดือน, First day of this month PHP