ในบทความนี้จะพาทุกท่าน workshop การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและบันทึกลงใน database ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ก่อนอื่นเราต้องสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกโดยมีฟิลด์ที่ให้กรอกข้อมูลตามที่เราได้ออกแบบ database ไว้ 

database ที่เราออกแบบไว้
Screen Shot 2558-05-20 at 08.25.06

 

 

เราสามารถใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการช่วยออกแบบฟอร์มได้นะครับ จะทำให้เราสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นโดยจะต้องมีฟิลด์รับข้อมูลดังนี้

  1. ชื่อ (member_name)
  2. สกุล (member_lname)
  3. username
  4. password
  5. email

*ส่วน member_id กับ date_add ไม่ต้องมีฟิลด์กรอกข้อมูลนะครับ เพราะ member_id เรากำหนดให้เป็น primary key และ auto incremnet ซึ่งมันสามารถลำดับให้เราอัตโนมัติ    และ date_add เรากำหนดให้เป็นรูปแบบ timestamp และ CURRENT_TIMESTAMP ซึ่งจะเป็นฟิลด์ที่ใช้เก็บวันเดือนปีและเวลาตอนสมัครสมาชิก โดยจะเลือกใช้วันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของเรา เนื่องจากเราจำลองให้เครื่องของเราเป็น server นั้นเอง

Screen Shot 2558-05-26 at 08.13.01

 

code หน้าฟอร์ม จะใช้ตารางเข้ามาช่วยจัดรูปแบบให้ตารางของเราดูเป็นระเบียบมากขึ้น และมีการเพิ่ม code required=”required” เพื่อกำหนดให้ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ซึ่งไม่สามารถปล่อยว่างได้นั้นเอง

 

ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ตั้งชื่อไฟล์ connection.php และเก็บไว็ในโฟลเดอร์เดียวกันการใช้งานจะให้ไฟล์ registersave.php include หรือเรียกใช้งานไฟล์นี้เพื่อเชื่อมต่อกับ database และบันทึกข้อมูลลง database ต่อไป

ไฟล์ php ที่จะบันทึกข้อมูล (INSERT INTO) ที่กรอกในฟอร์มลงใน database ให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า registersave.php นะครับ เพราะเราให้ฟอร์มสมัครสมาชิกส่งค่า (action) มาที่ไฟล์นี้ หรือให้ทำงานต่อที่ไฟล์นี้ และไฟล์ registersave.php ก็จะรับค่าเพื่อนำไปเก็บใน database ต่อไป

เมื่อทำเสร็จแล้วให้ทดลอง run โดยเรียกผ่าน  http://localhost/devbanban/register_form.php และกรอกข้อมูลในฟอร์มดูนะครับจะมีข้อมูลที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปอยู่ใน database ของเรา

 

 


 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 21,043 times, 346 visits today)

Related posts:

รับสอนพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (ถูกม๊ากกกก)
ทำ Popup หน้าเว็บแบบง่ายๆ Website Popup
ตัวอย่าง if, elseif, else แบบง่ายๆ ใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า PHP
รวมวีดีโอ Workshop PHP+Databases+Bootstrap+Dreamweaver
WEB.1 ตั้งค่าโปรแกรม Dreamweaver CS6 เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเว็บไซต์
WE.13 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
Multi value from select/list menu PHP, เพิ่มค่า 2 ค่าจาก Select/List menu
WEB.19 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ DW+ php + database
Free Template 18 : ตย. ฟอร์มเช็คคำแล้วเปลี่ยนสีตามที่ต้องการ Change color o...
รายงานแบบกราฟ php+mysqli+database+Chart.js