ตัวอย่างการใช้  TAB Bootstrap [v3.3.7] ร่วมกับ  Chart.js แบบง่ายๆ  

ผลการทำงาน

ตัวอย่าง code 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 322 times, 35 visits today)