ระบบฐานข้อมูลตำแหน่งงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

 

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการข้อมูลบริษัท
  • ระบบจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน
  • ระบบประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
  • ฯลฯ

 

Link :  https://manage.dru.ac.th/fmsjob/

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 118 times, 16 visits today)

Related posts:

เว็บไซต์ภาควิชาเภสัชวิทยา รพ.ศิริราช
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
เว็บไซต์วัดในจังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
เว็บไซต์เช่าบ้าน/เช่าคอนโด/ขายบ้าน
เว็บกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินกู้ยืม
เว็บ E-commerce, WordPress, woo-commerce [www.2bkid.com]