ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พัฒนาด้วยภาษา
HTML, PHP, DATABASE, SQL, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap

ขอบเขตการทำงาน

  • ระบบจัดการสมาชิก
  • ระบบจัดการประเภทภูมิปัญญา
  • ระบบจัดการภูมิปัญญา
  • ระบบจัดการสื่อมีเดีย
  • ฯลฯ

 

Link : https://manage.dru.ac.th/bangpree/

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 58 times, 11 visits today)

Related posts:

เว็บไซต์ภาควิชาเภสัชวิทยา รพ.ศิริราช
เว็บไซต์วัดในจังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version: 2016
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version : 2017
ระบบคลินิกรักษาสัตว์ออนไลน์
เว็บไซต์เช่าบ้าน/เช่าคอนโด/ขายบ้าน
เว็บกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินกู้ยืม