หลังจากได้ทดลองสร้าง database เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างที่อยู่ของเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์นั้นเอง  มีขั้นตอนง่ายๆ โดยแยกตามโปรแกรมจำลองเครื่องของเราเป็น Server ดังนี้นะครับ

  1. สำหรับเครื่องที่ใช้โปรแกรม AppServe ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ใน C/Appserv/www/ชื่อโฟลเดอร์เว็บ(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  2. สำหรับเครื่องที่ใช้โปรแกรม xampp ให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ใน C/xampp/htdocs/ชื่อโฟลเดอร์เว็บ(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  3. จากนั้นให้ทดลองสร้างหน้าเว็บไซต์ง่ายขึ้นมา 1 หน้า โดยบันทึกเป็นนามสกุล .php ( เช่น index.php) และ Save ไว้ในโฟลเดอร์เว็บของเรา ตัวอย่างนะครับ

ตัวอย่างข้างต้นความหมายแบบบ้านๆ ก็คือ ให้แสดงข้อความ “Hello World!” ในหน้าเว็บไซต์ของเรานั้นเอง

4. จากนั้นให้ทดลอง run หรือแสดงผลหน้าเว็บไซต์ที่เราได้สร้างไว้โดยเปิดผ่าน Browser ต่างๆนะครับ โดยเรียกผ่านลิงค์  http://localhost/devbanban/  (ตัวอย่างนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไซต์ของผมชื่อ devbanabn และมีไฟล์เว็บไซต์ชื่อ index.php เวลาเราจะเรียกแสดงผลเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมด http://localhost/devbanban/index.php เนื่องจากไฟล์ index.php เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์อยู่แล้ว

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 957 times, 10 visits today)

Related posts:

ซ่อนคำหยาบ php
เพิ่มข้อมูล 2 ตารางจากฟอร์มเดียว php
WEB.1 ตั้งค่าโปรแกรม Dreamweaver CS6 เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาเว็บไซต์
WEB.10 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 1 Dreamweaver+php [devbanban.c...
WE.12 การใช้งาน data table ร่วมกับ Dreamweaver + php + database
ปิดแจ้งเตือน Notice: Undefined variable: total in on line 90 php
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 1 add to cart
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version : 2017
สร้างโฟลเดอร์และไฟล์อัตโนมัติ php, mkdir fwrite php
รายงานแบบกราฟ php+mysqli+database+Chart.js