ก่อนจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นภาษา PHP และมีการเชื่อมต่อกับ Database ก่อนอื่นเราต้องออกแบบและสร้าง database ก่อนนะครับ ผมจะยกตัวอย่าง ให้สร้าง database ชื่อ myweb และมีตารางชื่อ tb_member

 

หรือตารางที่เก็บข้อมูลของสมาชิกภายในเว็บไซต์  (สร้าง copy code sql ไปวางใน phpmyadmin ได้เลยครับ)

ในตารางจะมีการเก็บฟิลด์ ไอดีสมาชิก, ชื่อ-สกุล, username, password, email, และวันที่สมัครสมาชิกนะครับ

โครงสร้างของตารางจะได้ดังนี้นะครับ  

Screen Shot 2558-05-20 at 08.25.06

และในหัวข้อต่อไปเราจะเริ่มจัดการโฟลเดอร์ต่างๆ และสร้างไฟล์ที่เชื่อมต่อกับ database กันนะครับมีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 744 times, 9 visits today)

Related posts:

มาเตรียมคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP กันเถอะ
 สร้างโฟลเดอร์เก็บเว็บกันเถอะ
สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases
upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP
รับสอนพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (ถูกม๊ากกกก)
แสดงข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง PHP
ตัวอย่างโปรเจค Validate Form PHP
ตัวอย่าง if, elseif, else แบบง่ายๆ ใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า PHP
คำนวณวันที่ php, Date Calculate
php หาวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของเดือน, First day of this month PHP