แนะนำการทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลคล้ายๆกับ Ms Word ด้วย CKEDITOR 4.7.3 แบบ FULL  ที่จะช่วยให้เราจัดรูปแบบข้อความได้หลากหลายวิธีมากขึ้น ตย.ดังภาพ

code ตย.

ดาวน์โหลด ckeditor

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 272 times, 33 visits today)

Related posts:

ทำ Popup หน้าเว็บแบบง่ายๆ Website Popup
WEB.4 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devba...
WE.15 โปรแกรมลบข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
Free Template 02 ฟอร์มสมัครสมาชิก + code ตัวอย่าง
Free Template 03 Form Login + code ตัวอย่าง
Free Template 04 Form Contact + code ตัวอย่าง
Free Template 07 ฟอร์มประเมินเว็บไซต์
WE.21 โปรแกรมเพิ่มสินค้า+อัพโหลดภาพสินค้า DW+ php + database
WEB.26 ระบบ Login แยก Admin, Member [php, dreamweaver, bootstrap]
jSignature Draw signature in the browser. ลายเซ็นดิจิตอล