ตัวอย่างฟอร์มอัพโหลดภาพและแสดงภาพก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล 

ในตัวอย่างนี้จะทำฟอร์มง่ายๆ ซึ่งปกติถ้าเราใช้  <input type=”file”> เวลาเราเลือกภาพจะไม่แสดงภาพตัวอย่างในฟอร์มของเรา  จึงต้องมีการเพิ่ม code เข้าไปอีก ดังเช่น

คือ เมื่อมีการเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด (เช่น ไฟล์ภาพ) จะมีการเรียกใช้ function จาก javascript  ในการอ่านไฟล์ภาพและแสดงภาพตัวอย่างที่เราเลือกเข้ามาในฟอร์ม

javascript

code แสดงภาพจากการอัพโหลด

ผลการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code ทั้งหมด

 

*การนำไปประยุกต์ใช้กับการอัพโหลดภาพเข้าฐานข้อมูล 

บทความ :  upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 470 times, 28 visits today)

Related posts:

สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases
ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณส่วนลดอย่างง่าย php
Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]
แสดงวันที่ภาษาไทย php
WEB.4 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devba...
แจก Script ตรวจสอบ Browser และชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ [PHP]
Free Template 13 ฟอร์มเพิ่มข้อมูลสมาชิก + code ตัวอย่าง แบบเรียบง่าย
WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว
Free Template 17 : Form Add product, ฟอร์มเพิ่มสินค้า html+bootstrap
Free Template 18 : ตย. ฟอร์มเช็คคำแล้วเปลี่ยนสีตามที่ต้องการ Change color o...