พัฒนาด้วยภาษา HTML, CSS , JAVASCRIPT, JQUERY,  Bootstrap  รองรับการใช้หลากหลายอุปกรณ์, ออกแบบด้วย UX, UI สุดความสามารถจริงๆงานนี้ 

ตย.งาน

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 346 times, 5 visits today)

Related posts:

Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]
AJAX เช็คข้อมูลการสมัครสมาชิก PHP
WEB.10 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 1 Dreamweaver+php [devbanban.c...
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version: 2016
Free Template 06 Form ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า + code ตัวอย่าง
Bootstrap.15 การใช้ Class Thumbnails Bootstrap ทำแคตตาล็อคสินค้า
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 3 Confirm Cart
Free Template 11 ฟอร์มเพิ่มข่าว Bootstrap + CKEditor + FREE CODE
Free Template 12 ฟอร์มวันที่และเวลา Bootstrap + HTML 5 + FREE CODE