Free Template 15 หน้าเว็บหลักรองรับการใช้งานทุกหน้าจอ Responsive web  พร้อม code จ้า

ออกแบบจาก bootstrap เช่นเดิมครับ ใช้ class ง่ายๆ ยอดนิยม

การทำงาน

YouTube Preview Image

หน้าจอ pc ทั่วๆไป 

 

หน้าจอ ipad

 

หน้าจอมือถือ

 

ดาวน์โหลดโค๊ดกัน และอย่าลืมเอาไปพัฒนาต่อนะครับ  ^_^

bootstrapApril2017

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,193 times, 16 visits today)