ใน WEB.28  ผมจะพาทำระบบแก้ไขข่าวโดยที่แสดงรูปของข่าวในฟอร์มด้วย และมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ถ้าไม่เลือกภาพใหม่ ภาพเก่ายังคงอยู่ และถ้ามีการเลือกภาพใหม่ก็จะใช้ภาพอันใหม่แทนภาพเก่า
  2. ถ้าไม่เลือกประเภทข่าวใหม่ ประเภทเก่าก็ยังคงอยู่ และถ้ามีการเลือกประเภทข่าวใหม่ก็จะใช้ประเภทข่าวอันใหม่แทน

ในส่วนของฟอร์มก็ยังใช้ฟอร์มเดิมนะครับ แต่จะมีการเพิ่มอะไรเข้าเข้าไปอีกหลายอย่าง (ดูในคลิป)

ไฟล์ฟอร์มคลิก

สคริปที่จะใช้ edit_articles_db.php

WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 1/2
YouTube Preview Image

WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว ตอน 2/2
YouTube Preview Image

และอย่าลืมกลับไปดู workshop ย้อนหลังด้วยนะครับ

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,995 times, 50 visits today)

Related posts:

 สร้างโฟลเดอร์เก็บเว็บกันเถอะ
Ajax Change dropdown list ร่วมกับ PHP + Mysqli [เลือกภาคและแสดงจังหวัด]
ซ่อนคำหยาบ php
ป้องกันบันทึกข้อมูลซ้ำ PHP
รวมวีดีโอ Workshop PHP+Databases+Bootstrap+Dreamweaver
WEB.3 การสร้างฐานข้อมูลและสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Dreamweaver CS6
แจกสคริป Bootstrap modal pop-up แบบกำหนดเวลาแสดงหลังจากโหลดหน้าเว็บแล้ว
WE.21 โปรแกรมเพิ่มสินค้า+อัพโหลดภาพสินค้า DW+ php + database
Free Template 15 หน้าเว็บหลักรองรับการใช้งานทุกหน้าจอ Responsive web, boots...
ตย. กราฟ+php+mysqli+json, fusioncharts+php+mysqli