ตัวอย่าง workshop การทำงานระหว่าง  วันที่ + if +  For i++   เงือนไขคือ 

การเอาวันที่ปัจจุบันมาตรวจสอบกับวันเริ่มต้นของเดือนปัจจุบัน

//ถ้าเป็นจริง ให้แสดงเลข 1 – 10 (คือวันที่ปัจจุบันคือวันที่ 1)

//ถ้าเป็นเท็จ ให้แสดงเลข 11 – 20 (คือวันที่ปัจจุบันไม่ใช่วันที่ 1)

ตย. code

 

ผลการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าลืมเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับ 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 354 times, 7 visits today)

Related posts:

upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP
Insert ข้อมูลแบบ Array, Multiple insert record php
การใช้ Json PHP
แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีค่าว่าง PHP
เช็คความแข็งแรงของ password PHP
ป้องกันการบันทึกข้อมูลซ้ำ PHP
WEB.6 โปรแกรมแสดงข้อมูลจาก database แบบมีการแบ่งหน้าและแสดงผลรวมของข้อมูล[d...
WE.13 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลแบบที่ 2 Dreamweaver + php + database
ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
แจก Script ตรวจสอบ Browser และชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ [PHP]