แจก Free Template 09 ฟอร์มเพิ่มสินค้า [Bootstrap] จะใช้ร่วมกับ workshop การเขียนเว็บไซต์ด้วย php+dw+bootstrap นะครับ เป็นฟอร์มเรียบๆ ง่ายๆ และดูสะอาดตา

 

 

ผลลัพธ์การทำงาน

 

screen-shot-2559-10-10-at-22-19-43

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,443 times, 18 visits today)

Related posts:

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version: 2016
Bootstrap.13 การเปลี่ยนสี Theme Bootstrap, เปลี่ยนสี Navbar อย่างง่ายๆ
Free Template 01 Index.html + code ตัวอย่าง
Bootstrap.14 ประยุกต์ใช้ progress bar Bootstrap ทำ Portfolio
WE.21 โปรแกรมเพิ่มสินค้า+อัพโหลดภาพสินค้า DW+ php + database
Review : Materializecss Front-end Framework
Free Template 11 ฟอร์มเพิ่มข่าว Bootstrap + CKEditor + FREE CODE
WEB.28 ระบบแก้ไขข่าวแบบเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนรูปและประเภทข่าว
เว็บไซต์เช่าบ้าน/เช่าคอนโด/ขายบ้าน
Free Template 20 :ตัวอย่างฟอร์มอัพโหลดภาพและแสดงภาพก่อนบันทึกเข้าฐานข้อมูล