ใน workshop นี้จะคล้ายกับ   WE.19 โปรแกรมอัพโหลดไฟล์ DW+ php + database   แต่เราจะสร้างฟอร์มเพื่ออัพโหลดไฟล์ใหม่ กรณีที่เราอัพโหลดไฟล์ไปแล้วแต่มีการแก้ไฟล์ใหม่ภายหลังและจะต้องอัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไป หรือ update file ไฟล์ใหม่เข้าไปนั้นเอง

ยังใช้ตารางและโฟลเดอร์เดิมตาม WE.19 นะครับ

YouTube Preview Image

 

code form อัพโหลดไฟล์

สคริปแก้ไขไฟล์
uploadfile_edit_db.php

 

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 1,347 times, 33 visits today)

Related posts:

เรียกข้อมูลจาก database มาแสดง, show data from database mysql, query
การใช้ Json PHP
WEB.4 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน database โดยไม่ต้องเขียน code, PHP, [devba...
ระบบปณิธาณความดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
แก้ Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in
WEB.22 โปรแกรมแสดงข้อมูลสินค้า DW+ php + database
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 1 add to cart
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 2 Cancel Cart
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี Version : 2017
PHP : Form input pattern & php check NULL & trim input example