ใน Workshop นี้จะแนะนำการเปลี่ยนสี Theme Bootstrap, เปลี่ยนสี Navbar อย่างง่ายๆ  จากเว็บไซต์  https://bootswatch.com/  ซึ่งมี Theme ให้เลือกมากมาย และที่สำคัญฟรี!

 

YouTube Preview Image

 

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 2,811 times, 33 visits today)

Related posts:

อีกหนึ่งช่องทางในการติดตาม Devbanban ที่ Youtube channel
Bootstrap .5 Bootstrap Image class
WEB.10 โปรแกรมค้นหาข้อมูลจาก database ตอนที่ 1 Dreamweaver+php [devbanban.c...
วิทยากรสอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มรภ.ธนบุรี ทำเว็บไซต์ด้วย bootstrap...
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
Free Template 10 ฟอร์มสมัครสมาชิก + code ตัวอย่าง 2
WEB.25 ตะกร้าสินค้า php, Dreamweaver, Bootstrap ตอนที่ 3 Confirm Cart
Bootstrap.18 - 19 : Bootstrap สอนติดตั้งและใช้งาน Typography
Free Template 13 ฟอร์มเพิ่มข้อมูลสมาชิก + code ตัวอย่าง แบบเรียบง่าย
WEB.27 [ตอน 3] ระบบเพิ่มข่าวแบบมีเพิ่มประเภทข่าว + JOIN TABLE