แจก Script ตรวจสอบ Browser และชื่อคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ ด้วยภาษา php   การประยุกต์ใช้นะครับ ก็เช่น เวลาเราทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลอะไรบางอย่าง เราก็สามารถเก็บข้อมูล Browser  และชื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไว้ใน database ไว้ได้เช่นกัน เพื่อเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลภายหลัง  ตัวอย่าง browser ที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน เช่น Opera, Edge, Chrome, Safari, Firefox เป็นต้น

check browser.php

ทดลอง run ดูนะครับ  ว่า Script  แสดง Browser ตรงกับที่เราใช้หรือไม่

 

อีกหนึ่ง workshop ที่เก็บ IP ของผู้ใช้ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ

http://devbanban.com/?p=771

 

 

 

 

มีความสนใจเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ และอยากแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และอื่นๆอีกมากมาย…

(Visited 824 times, 9 visits today)

Related posts:

สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases
การเรียกข้อมูลมาแก้ไข Update, SQL, PHP
แสดงข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าว่าง PHP
ตัวอย่างโปรเจค Validate Form PHP
ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี
WEB.18 โปรแกรมเพิ่มข้อมูลด้วย List/Menu [นำข้อมูลจาก DB มาแสดงใน List/Menu]...
WEB.24 โปรแกรมแสดงรายละเอียดสินค้า (product detail) DW+ php + database
ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ธนบุรี
php หาวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของเดือน, First day of this month PHP
WEB.26 ระบบ Login แยก Admin, Member [php, dreamweaver, bootstrap]