Archives for PHP - Page 7

PHP

Insert ข้อมูลแบบ Array, Multiple insert record php

ใน workshop นี้จะแนะนำการเพิ่มข้อมูลแบบ Array โดยเพิ่มข้อมูลทีละหลายๆข้อมูลตามฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นแบบง่ายๆนะครับ ซึ่งน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาการเขียน php เบื้องต้นนะครับ  มาเริ่มกันเลย (more…)
more...
PHP

การเข้ารหัสแบบ MD5 PHP

ในบทความนี้จะพาทุกท่าน workshop การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและบันทึกลงใน database ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ *ที่สำคัญเราจะเก็บ password ในรูปแบบการเข้ารหัส MD5  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเรามากขึ้น (more…)
more...
PHP

upload file เข้าไปในฐานข้อมูล PHP

ใน  workshop นี้จะแนะนำการสร้างฟอร์มและอัพโหลดไฟล์เข้าไปใน database และกำหนดให้มีการมีเปลี่ยนชื่อไฟล์โดยเอาเวลาไปไว้ข้างหน้าชื่อไฟล์เดิมเพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำ    (more…)
more...
PHP

การลบข้อมูลออกจาก database

ในบทความนี้จะworkshop การลบข้อมูลออกจาก database  ในการลบข้อมูลออกจาก database จะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด 3 ไฟล์ คือ ไฟล์เชื่อมต่อ database   , ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง และไฟล์สำหรับลบข้อมูลออกจาก datebase   (more…)
more...
PHP

การเรียกข้อมูลมาแก้ไข Update, SQL, PHP

ในหัวข้อนี้จะเป็นการ workshop ให้เรียกข้อมูลที่เราได้เพิ่มเข้าไปแล้วใน database ไปแก้ไข (UPDATE) ในฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นนะครับ ในการแก้ไขข้อมูลจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด 4 ไฟล์ คือ ไฟล์เชื่อมต่อ database   , ไฟล์เรียกข้อมูลมาแสดง , ไฟล์ฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูล (more…)
more...
PHP

เรียกข้อมูลจาก database มาแสดง, show data from database mysql, query

หลังจากเราได้สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและเก็บข้อมูลลงใน database แล้ว ขั้นตอนที่ต้องทำต่อมาคือการเรียกข้อมูลจากdatabase มาแสดง โดยใช้คำสั่ง SELECT * FROM  จากตารางใน database ที่เราจะเรียกมาแสดงนะครับ  ในขั้นตอนนี้ไฟล์ที่ขาดไม่ได้เลยคือไฟล์  ซึ่งเราจะต้อง include  มาใช้งานเช่นเดียวกันกับไฟล์บันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงใน database เพราะเป็นไฟล์ที่ไว้เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับ  มาเริ่มกันเลย..... (more…)
more...
PHP

สร้างฟอร์มสมัครสมาชิกแบบง่ายๆ, เพิ่มข้อมูลเข้าดาต้าเบสจากฟอร์ม, insert into

ในบทความนี้จะพาทุกท่าน workshop การสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกและบันทึกลงใน database ที่เราได้เตรียมไว้นะครับ ก่อนอื่นเราต้องสร้างฟอร์มสมัครสมาชิกโดยมีฟิลด์ที่ให้กรอกข้อมูลตามที่เราได้ออกแบบ database ไว้  (more…)
more...
PHP

สร้างไฟล์เชื่อมต่อ Database, Connection Databases

หลังจากที่เราได้สร้างโฟลเดอร์เก็บเว็บไซต์ของเราแล้ว ต่อมาสิ่งที่ต้องทำคือ การสร้างการเชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ในตอนแรกนะครับ  (database ชื่อ myweb และมีตารางชื่อ tb_member)  ในขั้นตอนนี้ (more…)
more...
PHP

 สร้างโฟลเดอร์เก็บเว็บกันเถอะ

หลังจากได้ทดลองสร้าง database เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการสร้างที่อยู่ของเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์นั้นเอง  มีขั้นตอนง่ายๆ โดยแยกตามโปรแกรมจำลองเครื่องของเราเป็น Server ดังนี้นะครับ (more…)
more...
PHP

เริ่มสร้าง Database กันเถอะ

ก่อนจะสร้างเว็บไซต์ที่เป็นภาษา PHP และมีการเชื่อมต่อกับ Database ก่อนอื่นเราต้องออกแบบและสร้าง database ก่อนนะครับ ผมจะยกตัวอย่าง ให้สร้าง database ชื่อ myweb และมีตารางชื่อ tb_member   (more…)
more...
Live Chat